Behandling

Stiv nakke / Kink

Stiv nakke kan enten komme akutt, da gjerne kalt kink, eller ved langvarig statisk og ensformig arbeid med et uheldig bevegelsesmønster. Nakkeplager innvolverer ofte både muskler og ledd i nakken, og det er viktig med en grundig sykdomshistorikk (anamnese) og undersøkelse for å avgjøre hvor skaden sitter og årsaken til at den oppstod.

Smerte/dovning ut i arm

Smerte eller verk, dovning eller prikking ut i arm kan komme av flere ulike tilstander og avhenger som regel av hvilken struktur som er påvirket. Dette kan variere i alt fra nerver eller blodårer som irriteres eller ligger i klem, til muskelspenninger med referert smerte nedover skulder og/eller arm. Her er det derfor også viktig med en grundig undersøkelse for å avgjøre bakenforliggende årsak.

Prolaps i nakke

Etter prolaps, også kalt skiveutglidning, nederst i korsryggen er prolaps i nakken det vanligste. Prolaps oppstår gjerne ved en plutselig vridning av nakken, og kjennetegnes blant annet ved distinkt nerverotsavgrenset utstråling ut i arm.

En prolaps oppstår ved at den ytre ringen i mellemvirvelskiven sprekker og den væskeaktige indre delen (nucleus pulposus) trenger gjennom og ut i ryggmargskanalen, dette kan igjen gi et press på enten rygggmargen eller en nerverot ettersom hvor sprekkdannelsen oppstår.

For å diagnostisere et prolaps brukes ortopediske og nevrologiske tester, og det er sjelden man tar et røntgen eller MR-bilde av det. Dette på grunn av at man kan ha prolaps i ryggen UTEN at det gir noe symptomer.

Muskelspenninger

Muskelspenninger i nakke er veldig vanlig og kommer som regel av ensformig og statisk arbeid, hvor arbeid foran PC er et typisk eksempel. Men det kan også komme av for eksempel stress, dårlig holdning og liten bevegelse i ”brystryggen”, og det er derfor viktig at riktig behandling settes inn.